Αρχές και στόχοι

Σκοπός

Η φιλοδοξία αυτής της πράξης είναι η άμβλυνση διαφόρων παραγόντων που εμποδίζουν τη φοίτηση, την καθημερινή μέριμνα και την ακαδημαϊκή επιτυχία του κάθε φοιτητή. Θα προσφερθεί λοιπόν βοήθεια και υποστήριξη σε τρία επίπεδα, σε συναισθηματικό-ψυχολογικό επίπεδο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ο βασικός σκοπός λοιπόν της πράξης είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού συνεπούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές από οικογένειες μεταναστών, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας). Η ονομασία της δομής αυτής, η οποία θα βασίζεται σε σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας θα ονομάζεται «ΟΜΠΡΕΛΑ».

 Επιμέρους στόχοι

  • η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής η οποία θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση, επανένταξη και αποφοίτηση φοιτητών από την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και ολοκλήρωσης των σπουδών τους και κατ’ επέκταση η υποστήριξη του ακαδημαϊκού έργου του ιδρύματος.
  • η δημιουργία και υποστήριξη ενός δικτύου συμβούλων για την εξατομικευμένη βοήθεια και καθοδήγηση φοιτητών σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Για το στόχο αυτό θα επιδιωχθεί η επιμόρφωση και ενεργός συμμετοχή φοιτητών από την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ στο θεσμό του iMentor για την υποστήριξη συμφοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
  • η ενίσχυση της συνεργασίας κοινωνίας – ΔΙΠΑΕ μέσω του θεσμού «ΣΤΗΡΙΖΩ» για τη διευκόλυνση εξεύρεσης εργασίας φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
  • η στήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας και παρακολούθησης μαθημάτων με τη χορήγηση υποτροφιών.
  • η βελτίωση πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.
  • η επιδίωξη διεθνών συνεργασιών και διαρκούς βελτίωσης της τεχνογνωσίας της δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ» μέσω της συνέργειας με δομές κοινωνικής μέριμνας διεθνών ιδρυμάτων με πείρα στο αντικείμενο.
  • η διασφάλιση της βιωσιμότητας και υποστήριξη της δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ» και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης της πράξης μέσω της ευαισθητοποίησης εξωτερικών φορέων, θεσμών και προσώπων.

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο