Υλικό του έργου

Ενημερωτικό υλικό


Ενημερωτικό Φυλλάδιο (ελληνική γλώσσα)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο (ελληνική γλώσσα)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο (αγγλική γλώσσα)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο (αγγλική γλώσσα)

Εργαλεία αξιολόγησης δράσεων του έργου


ΜΕΝΤΟΡΕΣ Α κύκλος - Αξιολόγηση Επιμόρφωσης

ΜΕΝΤΟΡΕΣ Α κύκλος – Αξιολόγηση Επιμόρφωσης

ΜΕΝΤΟΡΕΣ Β κύκλος - Αξιολόγηση Επιμόρφωσης

ΜΕΝΤΟΡΕΣ Β κύκλος – Αξιολόγηση Επιμόρφωσης

ΜΕΝΤΟΡΕΣ - Κλίμακα εκτίμησης παροχής βοήθειας

ΜΕΝΤΟΡΕΣ – Κλίμακα εκτίμησης παροχής βοήθειας

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - Ερωτηματολόγιο ΩΦΕΛΕΙΑΣ που έλαβα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – Ερωτηματολόγιο ΩΦΕΛΕΙΑΣ που έλαβα

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο