Παρουσίαση – Περιγραφή

Η οικονομική κρίση η οποία ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινώσει τη δυνατότητα αρκετών οικογενειών και φοιτητών να υποστηρίξουν οικονομικά και κατ’ επέκταση να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ως συνέπεια των οικονομικών δυσχερειών φοιτητών και οικογενειών, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φοιτητών στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ εμφανίζει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των σπουδών του ή και διακοπή και εγκατάλειψή τους λόγω αδυναμίας διαβίωσης εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η κατάσταση αυτή αφορά την πλειοψηφία των φοιτητών οι οποίοι προέρχονται από χαμηλά οικονομικά στρώματα και ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως για παράδειγμα φοιτητές με άνεργους γονείς, φοιτητές με ειδικές ανάγκες και σοβαρά προβλήματα υγείας, φοιτητές με παιδιά που είναι μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών, κλπ.

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο