Στηρίζω

Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας», για τη στήριξη φοιτητών από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασύνδεσης ωφελούμενων από το πρόγραμμα φοιτητών με την αγορά εργασίας, ώστε να ισοσκελιστούν οι ευκαιρίες που τους δίνονται από την αγορά εργασίας. Στον άξονα «Στηρίζω» περιλαμβάνονται δράσεις εξωστρέφειας της δράσης προς την κοινωνία, με στόχο την ευαισθητοποίηση των σχετικών φορέων και την ανάδειξη των πολιτικών κοινωνικής ευθύνης, ώστε να βοηθηθούν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, στη μετάβασή τους στον παραγωγικό τομέα της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται και τηρείται το σχετικό μητρώο επιχειρήσεων, οι οποίες συνεργάζονται με τη δομή «Ομπρέλα», δίνοντας ευκαιρίες στους ωφελούμενους, τόσο σε επίπεδο πρακτικής άσκησης, όσο και σε επίπεδο εργασιακής εμπειρίας ή απασχόλησης.

Συνεργαζόμενες εταιρείες

Τομείς

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο