Στηρίζω

ArtAbout

H ArtAbout είναι ένα eCommerce Αgency που λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη από το 2007. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο, από τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας και την κατασκευή του eshop/website ενός πελάτη, έως την προώθησή του με την χρήση των εργαλείων του digital marketing. Στην κατασκευή eshop προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις όπως custom extensions, speed optimization και integration με ERP συστήματα και αποθήκες. Έως σήμερα, η ArtAbout έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 400 έργα, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, eshops και εφαρμογών.

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο