Ευρυδίκη Ζαχοπούλου

Καθηγήτρια
Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΔΙ.ΠΑ.Ε
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου εστιάζονται: (α) στην προαγωγή της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, (β) στην εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη των παιδιών, και (γ) την δημιουργικότητα στην διδασκαλία και το δημιουργικό παιδί. Έχω πάνω από 20 έτη διδακτικής εμπειρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχω διατελέσει σε θέσεις ευθύνης, όπως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, ενώ παράλληλα ήμουν μέλος του επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος, μέλος της τριμελούς επιτροπής Erasmus του ιδρύματος, μέλος της ΜΟΔΙΠ, μέλος της επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, κλπ.

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο