ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
Επιτυχημένο
mentoring;
Τι θα κερδίσω;

Επιμέρους στόχοι της Δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ»

  • Υποστήριξη του ακαδημαϊκού έργου του ιδρύματος

  • Ανάπτυξη μόνιμου δικτύου i-Mentors
  • Eνίσχυση της συνεργασίας κοινωνίας – ΔΙ.ΠΑ.Ε μέσω του θεσμού «ΣΤΗΡΙΖΩ» (διευκόλυνση εξεύρεσης εργασίας φοιτητών ΕΚΟ)
  • Βελτίωση πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.
  • Επιδίωξη διεθνών συνεργασιών & συνεργειών με διεθνείς δομές κοινωνικής μέριμνας – βελτίωση της τεχνογνωσίας της δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ».
  • Διασφάλιση της βιωσιμότητας και υποστήριξη της δομής «ΟΜΠΡΕΛΑ» και μετά τη λήξη του έργου ΕΣΠΑ (ευαισθητοποίηση εξωτερικών φορέων, θεσμών και προσώπων).

Υλικό εκδήλωσης:

Για να κατεβάστε την παρουσίαση της εκδήλωσης πατήστε το παρακάτω κουμπί λήψη.

Φωτογραφικό υλικό

Subscribe to Our Newsletter:

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο