Τι είναι Συμβουλευτική Ψυχολογία;

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με την προώθηση ή την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου (ή μιας ομάδας ανθρώπων), η οποία έχει διαταραχθεί από ποικίλες περιβαλλοντικές επιδράσεις ή από εσωτερικές συγκρούσεις.

Μαλικιώση-Λοϊζου, 1999

Ορισμός

Ο όρος “συμβουλευτική” προέρχεται ετυμολογικά από την πρόθεση συν (με, μαζί) και το ουσιαστικό βουλή (σκέψη, απόφαση) ή το ρήμα βουλεύομαι (σκέφτομαι, κάνω σχέδια ή αποφασίζω μετά από σύσκεψη με κάποιο άλλο πρόσωπο, δηλαδή συσκέπτομαι) (Μπαμπινιώτης, 2002). Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο βοηθιέται μέσα από τη συζήτηση να ξεκαθαρίσει σκέψεις και συναισθήματα, να ξεπεράσει δυσκολίες, και να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2011).

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία αποτελεί την ειδίκευση της ψυχολογίας, η οποία διευκολύνει τη διά βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές ανησυχίες, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία και την οργανωτική συμπεριφορά (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2007). Θεωρείται ότι προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής. Βοηθάει ανθρώπους που δεν έχουν σοβαρή ψυχική διαταραχή, περνούν όμως μια δύσκολη περίοδο ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να λύσουν μόνοι (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2011).

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία «… τα προβλήματα που οδηγούν έναν άνθρωπο να ζητήσει τη βοήθεια του συμβουλευτικού ψυχολόγου ξεπηδούν από περιβαλλοντικές επιδράσεις και επιρροές ή από εσωτερικές συγκρούσεις και μπορεί να είναι επαγγελματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, εξελικτικά ή προβλήματα υγείας» (American Psychological Association, 1956).

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι η ειδίκευση της Ψυχολογίας με το μεγαλύτερο εύρος επαγγελματικών ενασχολήσεων. Εκτός από το ελεύθερο επάγγελμα, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι εργάζονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε συμβουλευτικά κέντρα φοιτητών, σε σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς χώρους, σε νο- σοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε κοινοτικά πλαίσια, σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις και σε πολλές άλλες θέσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Μείνετε συντονισμένοι
με το δίκτυο:

Μια σύγχρονη δομή κοινωνικής μέριμνας
δομή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ακολουθήστε μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο